Over Ons !

Welkom op de website van Kine4life in Buggenhout Onze praktijk bestaat al 15 jaar in Buggenhout maar werd recent overgenomen. Een nieuwe naam, nieuwe website, enkele jonge vernieuwende ideeen waarmee wij trachten om nog meer de ideale behandeling voor elke individuele patient te verzorgen. U wordt als individu en als mens als geheel behandeld, en krijgt steeds een persoonlijke therapie op maat met individuele oefenschema’s waardoor wij samen met u werken aan uw herstel.

Uw probleem zien wij op 3 vlakken:

  • Ten eerste is er een probleem aan een structuur. Bv. u heeft uw ligamenten in uw voet gescheurd
  • Ten tweede zal je hierdoor een beperking ervaren in uw activeiten. Bv. u kan hierdoor niet stappen
  • Ten derde zal je participatie bij zaken naar keuze hierdoor niet kunnen doorgaan. Bv. Je kan niet meetrainen met de voetbal

Het einddoel van de behandeling is steeds om de participatie van de patient terug mogelijk te maken. Hiervoor gaan wij enerzijds met onze technieken het letsel mee helpen genezen, maar belangrijker nog fungeren wij als coach en begeleiden wij u in uw

herstelproces door het aanleren van oefeningen, de timing van de volgende stap bepalen, en preventief maatregelen nemen zodat hetzelfde letsel niet nogmaals voorkomt

Niet onbelangrijk hierin is dat wij de patient als een geheel zien, en niet enkel naar het aangedane lidmaat kijken. Zo proberen wij oorzaken die elders in het lichaam liggen, ook op te sporen en indien mogelijk mee te behandelen. Indien nodig verwijzen wij door naar collega-zorgverleners die u hierin het beste kunnen bijstaan.

Administratie

U kan bij ons terecht van maandag tot vrijdag tussen 08.30 en 21u. Enkel op afspraak via 052/34.05.51

  • Wij komen ook aan huis maar enkel indien uw toestand dit vereist. In de praktijk zelf kunnen wij de kwalitatief beter werk verrichten. Daarom zullen wij ook, van zodra wij van oordeel zijn dat dit kan, u vragen om in de praktijk op behandeling te komen.
  • Wij zijn allemaal gedeconventioneerd. U zal nog steeds de helft van het honorarium terugtrekken van de mutualiteit.
  • Bij belet, gelieve ons 12u op voorhand te verwittigen zodat iemand anders de kans krijgt om op die dag nog langs te komen. Zo niet zijn wij genoodzaakt deze behandeling in rekening te brengen.
  • Bij uw eerste afspraak brengt u het voorschrift van de arts, voorzien van mutualiteitsklever mee, als ook eventuele verslagen van dokters, medische beeldvoming en andere noodzakelijke informatie.