Een paar woorden

Over ons

welkom

Een paar woorden over ons

Welkom op de website van Kine4life in Buggenhout Onze praktijk bestaat al 15 jaar in Buggenhout maar werd recent overgenomen. Een nieuwe naam, nieuwe website, enkele jonge vernieuwende ideeen waarmee wij trachten om nog meer de ideale behandeling voor elke individuele patient te verzorgen. U wordt als individu en als mens als geheel behandeld, en krijgt steeds een persoonlijke therapie op maat met individuele oefenschema’s waardoor wij samen met u werken aan uw herstel.

Aanpaak

Uw probleem zien wij op 3 vlakken:

  • Ten eerste is er een probleem aan een structuur. Bv. u heeft uw ligamenten in uw voet gescheurd
  • Ten tweede zal je hierdoor een beperking ervaren in uw activeiten. Bv. u kan hierdoor niet stappen
  • Ten derde zal je participatie bij zaken naar keuze hierdoor niet kunnen doorgaan. Bv. Je kan niet meetrainen met de voetbal

Het einddoel van de behandeling is steeds om de participatie van de patient terug mogelijk te maken. Hiervoor gaan wij enerzijds met onze technieken het letsel mee helpen genezen, maar belangrijker nog fungeren wij als coach en begeleiden wij u in uw

herstelproces door het aanleren van oefeningen, de timing van de volgende stap bepalen, en preventief maatregelen nemen zodat hetzelfde letsel niet nogmaals voorkomt

Niet onbelangrijk hierin is dat wij de patient als een geheel zien, en niet enkel naar het aangedane lidmaat kijken. Zo proberen wij oorzaken die elders in het lichaam liggen, ook op te sporen en indien mogelijk mee te behandelen. Indien nodig verwijzen wij door naar collega-zorgverleners die u hierin het beste kunnen bijstaan.